• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Agrarische zaken

Er is een agrarische kerngroep actief, waarin o.a. vijf Twentse gemeenten zitten.
Ze buigen zich over de volgende onderwerpen:

  • Agrarische jurisprudentie
  • Nieuwsbrief voor gemeenten
  • Natuurbeschermingswet, AMvB Huisvesting en Landbouw, geurverordening, Best Beschikbare Technieken, duurzame innovaties

Daarnaast organiseren ze cursussen en excursies, bijvoorbeeld over innovatieve, intensieve veehouderij.