Agrarische zaken

Er is een agrarische kerngroep actief, waarin o.a. vijf Twentse gemeenten zitten.
Ze buigen zich over de volgende onderwerpen:

  • Agrarische jurisprudentie
  • Nieuwsbrief voor gemeenten
  • Natuurbeschermingswet, AMvB Huisvesting en Landbouw, geurverordening, Best Beschikbare Technieken, duurzame innovaties

Daarnaast organiseren ze cursussen en excursies, bijvoorbeeld over innovatieve, intensieve veehouderij.