• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Geluid, trillingen en lucht

De werkgroep Geluid, trillingen en lucht is de oudste regionale werkgroep. Ze ondersteunt gemeenten die geluidshinder in Twente willen bestrijden. Later is daar Lucht aan toegevoegd.

De grootste bron van geluidshinder is in Twente het wegverkeer. Als het om de kwaliteit van lucht gaat is dat zowel wegverkeer als intensieve veehouderij.

Door plannen van het Rijk verwachten we in de toekomst een enorme toename van goederenvervoer over het spoor (Programma Hoogfrequent Spoorvervoer). De overlast door geluid en trillingen dan is evident. Regio Twente heeft  het voortouw genomen en geprotesteerd tegen deze ontwikkelingen.

Meer informatie over PHS staat op de website van provincie Overijssel.

De werkgroep is bezig met twee projecten:

Afstemming gemeentelijk geluidsbeleid

Als ze zelf hun lokale geluidsbeleid kunnen vaststellen, zijn gemeenten beter en sneller in staat vergunningen te geven of te weigeren. Bovendien zorgen de regionale uitgangspunten voor uniformiteit in Twente.

Regionale model-geluidsnota
Handreiking geluidsbeleid Regio Twente

De geluidsbeleidsplannen van de gemeenten vind je op de gemeentelijke sites.

Milieumodel

Het milieumodel is gekoppeld aan het regionale verkeersmodel. Het geeft gemeenten inzicht in geluidshinder en luchtverontreiniging als gevolg van het wegverkeer. Onderzoeksbureau Goudappel Coffeng heeft een technisch rapport van het milieumodel gemaakt.