• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Regionale Energie Strategie

Wat is de Regionale Energiestrategie Twente?

49% CO-2 besparen in 2030: dat is de opgave van het Nationaal Klimaatakkoord.
In de concept-RES Twente staat een voorstel voor de bijdrage van de regio Twente aan deze doelstelling.

De ambities van Twente

De regio Twente heeft de ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn.
Op weg daarnaartoe heeft de regio voor 2030 twee hoofddoelstellingen: Twente ontwikkelen als warmteregio en 50% van het huidige elektriciteitsverbruik in 2030 duurzaam opwekken.

Meer informatie over RES Twente vind je op de website energiestrategietwente.nl