Regionale Energie Strategie

Regio Twente denkt na over de manier waarop landelijke klimaat- en duurzaamheidsdoelen voor Twente vertaald moeten worden.

Het gaat dan om:

  • Vermindering van broeikasgassen met 30% in de periode 1990-2020
  • Energiebesparing van 2% per jaar
  • 20 %  hernieuwbare energiebronnen in 2020

Het Rijk wil dat doen door innovaties sneller uit te voeren en legt daarbij de nadruk op energietransitie. Energietransitie is het overstappen van fossiele brandstoffen op volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Op nationaal niveau is daarvoor het programma Ruimte en Klimaat (ARK) ontwikkeld.

Kernpunten daaruit:

  • Primaire focus op veiligheid, economie, leefklimaat en biodiversiteit
  • Gebiedsgericht aanpak
  • Gedragsverandering
  • Agentschap