• Een nieuw tijdperk van samenwerken

  Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

  Lees meer...

Subsidieadviseurs Twente (SAT)

De Twentse gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Hellendoorn hebben het initiatief genomen om samen te werken op het gebied van subsidieverwerving. Ondertussen haken steeds meer Twentse gemeenten hierop aan.

Met deze samenwerking werken de deelnemende gemeenten samen aan een doelmatige en efficiënte aanpak van bovenlokale subsidiekansen.

Er wordt gewerkt vanuit een aantal principes

 • Kennisintensivering en –uitwisseling, met name rondom Europese fondsen en programma’s.
 • Signaalfunctie voor regionale projecten en lokale projecten die kansrijk zijn voor regionale opschaling in het kader van subsidies.
 • Coördinatie en krachtenbundeling rondom een subsidietraject dat bovenlokaal aangevraagd wordt.

 

Binnen diverse thema’s werken de (subsidie)adviseurs samen in het koppelen van subsidies aan bovenlokale projecten.

Op dit moment gaat het om de volgende thema’s:

 • Arbeidsmarkt / Human Capital
 • Duurzaamheid
 • Bereikbaarheid / mobiliteit
 • Maatschappelijke ontwikkeling
 • Veiligheid

 

Elk thema heeft een zogenaamd themateam, waarin twee of drie collega’s van verschillende gemeenten samenwerken. De werkwijze en resultaten binnen de themateams kunnen verschillen, maar zijn wel gelieerd aan kennis, signaalfunctie regionale projecten en coördinatie. De activiteiten zijn direct of indirect gericht op het verwerven van subsidies.

Jaarlijks stellen de themateams een kort werkplan op. Vijf keer per jaar wordt een breed subsidie-overleg gehouden voor kennisuitwisseling en het delen van de stand van zaken uit de verschillende themagroepen.