• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Veelgestelde vragen over het MTB-netwerk Twente

1.Waarom een Mountainbike-netwerk?
2.Realisatie
3.Financiën
4.Onderhoud
5.Communicatie & Promotie

Waarom een Mountainbike-netwerk?

1. MTB-en is een veel beoefende sport die aantrekkelijk is voor de bewoners in Twente en voor toeristen die naar Twente komen.
2. Met het aanleggen van uniform bewegwijzerde routes kan schade aan kwetsbare gebieden worden voorkomen
3. Het begrip tussen recreanten kan hierdoor toenemen.
4  Het MTB Netwerk Twente is een goede aanvulling op de bestaande recreatieve routes in Twente: het fiets- en wandelnetwerk. Daarnaast ontwikkelt Regio Twente op dit moment samen met andere organisaties een paardrijnetwerk

Waar komen routes?

Het doel is om 400 km bewegwijzerde mountainbikeroutes te realiseren. Op Twickel en in Haaksbergen zijn de routes klaar. Op dit moment zijn werkgroepen bezig in de gemeenten: Borne, Dinkelland, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Tubbergen,Twenterand, Wierden. Naar verwachting worden ook in de andere Twentse gemeenten MTB-routes aangelegd.

Hoe komt het MTB-netwerk er uit te zien?

De 14 routes zullen zoveel mogelijk met elkaar worden verbonden waardoor een echt netwerk ontstaat. Ook binnen een route zal vaak voor een korter traject kunnen worden gekozen. Het netwerk zal op een slimme manier worden bewegwijzerd waardoor de routes eenvoudig kunnen worden gereden. Elke route krijgt een paar startplaatsen waar ook een informatiebord staat met daarop o.a. de route en de gedragsregels.

Wie organiseert het?

Regio Twente is initiatiefnemer en projectregisseur. De gemeenten zijn projectleider voor de route in hun gemeente. De provincie Overijssel is adviseur en medefinancier. De wielerverenigingen zijn partner bij de realisering van de individuele routes en verantwoordelijk voor het onderhoud van 'hun' route. Regionaal projectleider is H. Van den Heuvel. Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wat zijn de kosten?

Doordat de mountainbikers en de verenigingen zelf veel werk doen blijven de kosten laag. Het totale project kost € 465.000,-. Dit wordt vooral besteed aan professioneel graafwerk, materiaal en begeleiding. De kosten per route hangen af van de lengte, de bodemgesteldheid en het aantal kunstwerken dat moet worden gemaakt.

Wie doen er aan mee?

1. Voor het realiseren van een route en het onderhouden ervan is de medewerking van velen, vooral grondeigenaren en de mountainbikers zelf, nodig. Ook anderen, zoals ondernemers, kunnen een bijdrage leveren.
2. Regio Twente sluit overeenkomsten af met wielerverenigingen voor het onderhouden van een (deel van een) route. Indien nodig worden ook overeenkomsten gesloten met grondeigenaren.
3. Zowel bij de aanleg als de instandhouding zijn de vrijwilligers erg belangrijk.
4. Er bestaat geen landelijke MTB organisatie. Het mountainbiken hoort bij de NFTU (Nederlandse ToerFiets Unie). Zij zijn van het project op de hoogte, maar maken geen deel uit van de projectorganisatie.

Realisatie

Hoe lang duurt het project?

Het project loopt van 1 januari 2011 tot 31 december 2015.

Wie bepaalt de route?

Een route wordt vastgesteld door de lokale projectgroep waarin ook de mountainbikers deelnemen.

De lengte van de route wordt bepaald door de mogelijkheden in het gebied en het beschikbare budget. Belangrijk is dat het binnen de route ook mogelijk is om kortere rondjes te rijden Gemeentegrenzen zijn niet belangrijk. Integendeel, zo mogelijk wordt aansluiting gezocht bij andere routes.

Hoeveel tijd kost het om een route te bepalen tot en met het openen ervan?

Dat is sterk afhankelijk van het aantal grondeigenaren dat bij de route betrokken is, het aantal singletracks dat wordt gerealiseerd, het aantal vrijwilligers dat meewerkt en of er vergunningen moeten worden verkregen. Ook moet rekening worden gehouden met het broedseizoen.

Wanneer is een route klaar?

Het realiseren van een route kent drie fasen:
1. de voorbereiding 
2. de aanleg
3. de nazorg

De nazorgfase begint na de officiële ingebruikname van de route. Omdat de route nog moet worden ingereden zal vooral in het eerste jaar schade aan de route moeten worden hersteld en soms een nieuw stuk tracé worden aangelegd.

Hoe blijven de grondeigenaren op de hoogte als de route klaar is?

Met grondeigenaren waarmee een overeenkomst is gesloten wordt gedurende de eerste jaren een periodiek evaluatiegesprek gevoerd. Andere grondeigenaren kunnen op eigen initiatief contact zoeken met gemeente, de lokale vereniging of Regio Twente.

Financiën

Hoeveel subsidie is er beschikbaar voor een nieuwe route?

Dat kan per route verschillend zijn. Het uitgangspunt is dat het totale budget niet wordt overschreden en dat het geld in redelijke mate over de verschillende routes wordt verdeeld. Bij elke route moet ook budget worden gereserveerd voor de nazorg- en onderhoudsfase.

Betaalt de gemeente mee?

Ja, de gemeenten verstrekken een subsidie en ondersteunen het project facilitair (o.m. menskracht).

Wie betaalt de bewegwijzering?

Alle kosten worden betaald uit de subsidies van de provincie Overijssel, Regio Twente, de Twentse gemeenten en de ANWB.

Krijg ik een vergoeding voor het beschikbaar stellen van mijn grond?

Er zijn geen structurele vergoedingen beschikbaar, Kosten die worden gemaakt voor de realisatie (uren en werkzaamheden) kunnen wel tot op zekere hoogte en in alle redelijkheid worden vergoed.

Onderhoud

Wie draait op voor schade aan grond, flora en fauna?

Bij de aanleg wordt goed gelet op de (kwetsbare) flora en fauna. Het onderhoud van de route maakt onderdeel uit van het project om een route te maken.

Wie onderhoudt de paden?

Dit maakt onderdeel uit van het project. Het uitgangspunt is dat de wielerverenigingen hiervoor een overeenkomst aangaan met Regio Twente, de route regelmatig inspecteren (o.a. letten op de bewegwijzering) en singletracks onderhouden.

Wat kost het onderhoud van een route en wie betaalt dat?

De instandhouding is een belangrijk onderdeel van het project. Het uitgangspunt is dat de routes zo worden aangelegd dat de onderhoudskosten beperkt blijven. De kosten voor hulpmiddelen en materiaal maken voor een periode van 5 jaar onderdeel uit van het project. Het onderhoud van de singletracks wordt gedaan door vrijwilligers. Incidentele kosten voor de inschakeling van professionals zal uit het budget moeten worden betaald. 

Krijgen vrijwilligers een vergoeding voor het onderhoud van de route?

Nee, hiervoor zijn geen middelen beschikbaar

Communicatie & Promotie

Hoe worden belanghebbenden geïnformeerd?

Draagvlak onder en medewerking door belanghebbenden is een voorwaarde om het project te kunnen realiseren. Bij elk project is het uitgangpunt dat met de belanghebbenden op een tijdig moment wordt gecommuniceerd. Vaak gebeurt dat op het moment dat de route globaal in beeld is en de grondeigenaren bekend zijn. Meestal wordt persoonlijk contact gezocht. Voor elk project wordt in de betreffende gemeente/gebied een openbare informatiebijeenkomst georganiseerd die ook via de media wordt aangekondigd.

Komen er ook informatiepunten/borden in Twente?

Elke route krijgt één of meerdere informatieborden. Deze worden geplaatst bij startpunten, die meestal gelegen zijn bij een horecavoorziening met parkeergelegenheid.

Komen er ook routebeschrijvingen en ander informatiemateriaal?

Voor elke route wordt een routekaartje gemaakt en de routes staan op het internet

Wie doet de promotie van het MTB-netwerk?

Voor de promotie wordt een plan opgesteld dat onderdeel uitmaakt van de promotie van Twente door het Twents Bureau voor Toerisme. Daarnaast zullen de VVV's en ondernemers het MTB-netwerk gaan promoten