Actualiteit

Regio Twente zet samen met de 14 Twentse gemeenten actief in op duurzaamheid. Centraal daarin staat Twente Duurzaam.

Twente Duurzaam is een gezamenlijke agenda van bedrijven, onderzoek- en onderwijsinstellingen en overheden waarin staat wat Twente op het gebied van duurzaamheid wil bereiken. Het brengt kansrijke en verbindende initiatieven voor een duurzaam Twente samen. Twente Duurzaam kent drie pijlers: bouw, energie en mobiliteit. Daarnaast is er het icoonproject Smart Grid. Smart Grid richt zich op de ontwikkeling van slimme ICT-toepassingen bij duurzame energievoorziening.

Bekijk ons digitale magazine over Twente Duurzaam.

Actualiteit