De bouwsector is een belangrijk onderdeel van de Twentse Duurzaamheidsagenda. Binnen deze sector kunnen veel doelstellingen op het gebied van duurzaamheid kunnen worden behaald.

Uit landelijke gegevens en uit diverse energiescans van Twentse gemeenten blijkt namelijk dat huishoudens en bedrijventerreinen veruit de grootste energieverbruikers zijn. Daarnaast is de bouwsector voor Twente van oudsher heel belangrijk, omdat in deze sector veel mensen werkzaam zijn. Innovatie in de bouw, bijvoorbeeld in duurzaam (ver)bouwen, kan leiden tot grote besparingen in CO2 uitstoot en grondstoffengebruik. En dus ook meer werkgelegenheid.