• Een nieuw tijdperk van samenwerken

    Het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten gaat verder onder de naam SamenTwente. Lees meer via...

    Lees meer...

Duurzame Gemeente, deelproject uit Programma Duurzaamheid

Naam project :  Duurzame Gemeente, deelproject uit Programma Duurzaamheid

Projecttrekker: Projectgroep Duurzaamheid (gemeente) en extern bureau ROM3D

Communicatiecontactpersoon: R. Hazenkamp

Telefoonnummer : 0547 – 857266 (rechtstreeks)

E-mailadres : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website (voor meer info): www.hofvantwente.nl

Looptijd:   externe opdrachtverstrekking juni 2012 – afronding maart 2012 (vaststelling meerjaren uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2013 - 2017 door raad)

Status project : idee/ontwerp/uitvoering/afgerond

Doelstelling

 

 1.      Meerjarenuitvoeringsprogramma duurzaamheid 2013 – 2017 (MUP)

2.      Starten proces waarbij burgers, bedrijfsleven, instellingen en verenigingen actief betrokken zijn bij duurzame energie en klimaat en initiatieven die er leven worden verzameld en  gekoppeld.

 

 Beoogd resultaat

 

 1.      Bewustwording bij interne en externe partijen m.b.t. klimaat en duurzame energie; inventarisatie, ontwikkeling en versterking ervan.

2.      Enkele (5) concrete kansrijke initiatieven met commitment vanuit burgers, bedrijven, overheid, kennisinstellingen, e.a.

3.      Opname van kansrijke initiatieven in het MUP.

 

Samenwerkende partijen

 

Welke partijen zijn bij dit project betrokken?

Interne organisatie (ambtelijk, bestuurlijk, politiek). Externen als Twence, woningcorporaties, dorpsraden, ondernemersverenigingen, scholen en kennisinstellingen, provincie.

 

Bijdrage aan duurzaamheidsthema(s)

 

Energiebesparing. Energieopwekking, CO2-reductie. Streven naar klimaat neutrale gemeente en op termijn zelfvoorzienend in energiebehoefte.

 

Meerwaarde voor Twente

Passend binnen de pijlers van de TDA.

 

Link met landelijk/Europees beleid 

Klimaatakkoord tussen VNG en Rijk / 6e – 7e Milieuprogramma van de EU

 

Vorm van financiering

Met welke geldstromen wordt het project gefinancierd?

Programma duurzaamheid ontstaan vanuit raadsinitiatief "naar duurzame hof". Plan van aanpak voorgelegd aan de provincie Overijssel in kader van programma ImG (Investeren met Gemeenten).

Raad heeft € 1 miljoen beschikbaar gesteld en provincie heeft € 1 miljoen bijgelegd.

Voor diverse deelprojecten binnen programma duurzaamheid budget gereserveerd via subsidie-verordening (door raad vastgesteld) en concretisering via beleidsregels (door college vastgesteld).

Voor deelproject "Duurzame Gemeente" € 70.000,- beschikbaar. Opdracht om ook financieringsmogelijkheden voor MUP in beeld te brengen. Op basis van MUP insteek om geld voor duurzaamheid te verkrijgen via Kadernota. Indien geen cofinanciering dat uitvoeren MUP in fasen binnen middelen in begroting.

 

Toelichting/ extra informatie

Duurzaamheid is nu nog strategisch project met bijbehorende organisatie: projectgroep, stuurgroep en raadswerkgroep. Duurzaamheid wordt met ingang van 2013 onderdeel van het door de raad op voordracht van het college jaarlijks vast te stellen milieuprogramma.